top of page

 ניטשי NITCHI

חברת ניטשי הנה החברה המובילה ביפן לגלגלות הרמה חשמליות.
ברשותנו מלאי כננות לעומסים של 500 עד 2000 ק"ג, חלקי חילוף ומחלקת שירות.

גלגלות ההרמה שאנו מספקים מאובזרות כדלקמן:

• ידית פיקוד במתח 24 וולט מותאמת לגובה ההרמה.
• אונקל עליון ותחתון עם סגר בטחון.
• 4.5 מטר כבל חשמל.
• מפסיקי גבול עליון ותחתון.
• סל לאיסוף השרשרת.
• אטימות והגנה IP-54 בפני לחות ואבק.

ישנה אלטרנטיבה לספק גלגלות הרמה Heavy Duty לעבודה מאומצת בתוספת כדלקמן:

• מצמד החלקה נגד הרמת יתר.
• הגנה בפני הפיכת פאזות.
• מערכת בלימה כפולה.

באפשרותנו לספק גלגלות הרמה למהירות הרמה אחת ול-2 מהירויות הרמה עם 3 אופציות לנסיעה על הריילס:

• נסיעה חשמלית במהירויות הרמה של 20 או 10 מטר בדקה.
• נסיעה מונעת שרשרת.
• נסיעה במשיכה ידנית

חברת גילון סיפקה למעלה מ-4,000 גלגלות הרמה חשמליות למגוון רחב של לקוחות הכולל את מערכת הבטחון על שלוחותיה, מפעלי תעשיה רבים, בתי מלאכה, מוסכים ומשקים חקלאיים לשביעות רצונם המלאה.

חברת ניטשי הנה החברה המובילה ביפן לגלגלות הרמה חשמליות.
ברשותנו מלאי כננות לעומסים של 500 עד 2000 ק"ג, חלקי חילוף ומחלקת שירות.

גלגלות ההרמה שאנו מספקים מאובזרות כדלקמן:

• ידית פיקוד 24 וולט מותאמת לגובה ההרמה.
• אונקל עליון ותחתון עם סגר בטחון.
• 4.5 מטר כבל חשמל.
• מפסיקי גבול עליון ותחתון.
• סל לאיסוף השרשרת.
• אטימות והגנה IP-54 בפני לחות ואבק.

ישנה אלטרנטיבה לספק גלגלות הרמה Heavy Duty לעבודה מאומצת בתוספת כדלקמן:

• מצמד החלקה נגד הרמת יתר.
• הגנה בפני הפיכת פאזות.
• מערכת בלימה כפולה.

באפשרותנו לספק גלגלות הרמה למהירות הרמה אחת ול-2 מהירויות הרמה עם 3 אופציות לנסיעה על הריילס:

• נסיעה חשמלית במהירויות הרמה של 20 או 10 מטר בדקה.
• נסיעה מונעת שרשרת.
• נסיעה ידנית.

חברת גילון סיפקה למעלה מ-4,000 גלגלות הרמה חשמליות למגוון רחב של לקוחות הכולל את מערכת הבטחון על שלוחותיה, מפעלי תעשיה רבים, בתי מלאכה, מוסכים ומשקים חקלאיים לשביעות רצונם המלאה.

bottom of page