3 שיטות לשינוע פניאומטי

וואקום

שינוע ביניקה, מהירות שינוע גבוהה.

DILUTE

  1. שימוש בוונטורי או Rotary valve. שינוע במהירות גבוהה.

 DENSE Phase

  1. שינוע באוויר דחוס במהירות נמוכה. מתאים לחומרים רגישים כשרוצים להימנע משחיקה במהלך השינוע.