ציוד לתחנות כוח ולגז טבעי

מדחסים לגז טבעי ומערכות לטיפול בגז, כגון: PRMS, Heaters ועוד.

1.png

פילטרים למערכות אוויר הכניסה לטורבינות גז

דוודי קיטור לניצול חום פליטה מטורבינות גז ומתהליכים תעשייתיים (HRSG)

מערכות צינון אוויר הכניסה לטורבינות גז – Turbine Air System

דיוורטרים, ארובות לתחנות כוח

ייצרנים מובילים בנושא Air Cooled Condenseres - ACC