top of page

ציוד קרקע

למטוסים

חברת TLD מספקת טווח רחב של ציוד קרקע ממונע:

 • מעמיסי מכולות (רשות שדות שתעופה, LACHS)

 • מדרגות נוסעים (רשות שדות התעופה, ארקיע, ישראייר)

 • מסועי מזוודות (ישראייר, ממ"ן)

 • גוררים QAS) Towbarless, תעשייה אווירית)

 • גוררים קונבנציונאליים (QAS, אירוהנדלינג)

 • טרקטורים דיזל לגרירת עגלות וציוד (רשות שדות התעופה, QAS)

 • גוררים חשמליים (רשות שדות התעופה, אל-על, סוויספורט קרגו)

 • מזגנים (חיל אוויר, אל-על, ארקיע, ישראייר, אלתא)

 • גנרטורים (חיל אוויר, אל-על, ישראייר, ארקיע, אלתא)

 • מתנעי אוויר (חיל אוויר, תעשייה אווירית)

חברת AERO הינה חברה מובילה בתחום מוטות הגרירה וציוד נלווה מטוסי מנהלים.

 • מוטות גרירה (QAS, עיט תעופה)

 • עגלות ביוב (ישראייר)

 • עגלות מים (ישראייר)

 • עגלות חמצן וחנקן

 • ציוד נלווה

חברת SAGE מספקת חלקי חילוף לציוד קרקע של במחירים תחרותיים ובזמני הספקה קצרים.


מבין לקוחותינו: אל-על, ארקיע, ישראייר, תעשייה אווירית, רשות שדות התעופה.

 • עגלות כבודה (ישראייר)

 • דוליס – עגלות

 • מדרגות נוסעים נגררות

bottom of page